ważne informacje

 

 1. W zajęciach Fitness Center Flexibility mogą brać udział osoby pełnoletnie, które oświadczają, że nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i korzystają z usług Fitness Center Flexibility na własną odpowiedzialność.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
 3. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, złego samopoczucia oraz ciąży należy poinformować o tym instruktora.
 4. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przedstawić zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ważnego karnetu.
 6. Kupując karnet oświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala Ci korzystać z ruchowych zajęć grupowych prowadzonych przez Fitness Center Flexibility .
 7. Kupując karnet oświadczasz, że zapoznała/e/ś się z treścią ważnych informacji Fitness Center Flexibility i zgadzasz się na podane warunki.
 8. Karnet miesięczny na zajęcia należy zakupić pod koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zamierzamy uczestniczyć w zajęciach. Jest to warunek uczestnictwa w zajęciach.  Czyli np. za grudzień płacimy do 29 listopada. Karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu. 
 9. W przypadku nieobecności na zadeklarowanych zajęciach istnieje możliwość odebrania TYLKO 2 GODZIN  zajęć w terminie ważności karnetu, po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny.
 10. Zajęcia wypadające w dni świąteczne można odrobić w ustalonym wcześniej terminie, w okresie ważności karnetu..
 11. Zajęcia grupowe odbywają się przy minimum trzech osobach.
 12. Grafik zajęć oraz cennik są na stronie www.flexibilityfitness.pl
 13. Fitness Center Flexibility ma prawo do zmiany grafiku zajęć oraz cennika usług, po wcześniejszym powiadomieniu klientów poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie www.flexibilityfitness.pl .
 14. Fitness Center Flexibility zapewnia klientom swobodne korzystanie z przyborów typu maty, hantle, obciążniki, taśmy, piłki.
 15. Klient zobowiązuje się do:
 • zmiany obuwia i zachowania czystości na terenie Klubu oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania,
 • odłożenia przyborów w specjalnie do tego przeznaczone miejsce (po zakończonych ćwiczeniach),
 • posiadania i używania własnej maty i ręcznika na sali fitness (ze względów higienicznych),
 • terminowego opłacania karnetów,
 • punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 • przestrzegania obowiązujących rygorów sanitarnych. 

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE ZAJĘĆ RUCHOWYCH OBOWIĄZUJE ZAKAZ ŻUCIA GUMY!